PAUA-SHELLS

Blackfoot Paua, photo taken in New Zealand